Thông báo nghỉ lễ 2023 Lễ hội mùa xuân Trung Quốc

January 13, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo nghỉ lễ 2023 Lễ hội mùa xuân Trung Quốc

Khách hàng thân mến ,

 

Chúc mừng năm mới 2023 .

 

Năm mới của Trung Quốc đang đến sớm.Cám ơn vì đã tiếp tục giúp đỡ tôi.Chúng tôi sẽ có kỳ nghỉ xuân từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 năm 2023 và sẽ trở lại văn phòng vào ngày 29 tháng 1, cảm ơn sự quan tâm của bạn.

 

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo nghỉ lễ 2023 Lễ hội mùa xuân Trung Quốc  0

 

Trân trọng .

Đội pin CTS .

 

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo nghỉ lễ 2023 Lễ hội mùa xuân Trung Quốc  1