Các cột mốc quan trọng: Văn phòng mới của Hunan CTS!!

December 29, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Các cột mốc quan trọng: Văn phòng mới của Hunan CTS!!

Các cột mốc quan trọng: Văn phòng mới của Hunan CTS!!

 

 

2022.12.26


Với sự phát triển vững chắc của CTS, quy mô kinh doanh được mở rộng và số lượng nhân viên ngày càng tăng, không gian văn phòng của công ty cũng được nâng cấp hơn nữa.Đây là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của CTS, không chỉ mang ý nghĩa không ngừng mở rộng quy mô hoạt động của công ty mà còn cho thấy xu hướng phát triển không ngừng trong tương lai!

tin tức mới nhất của công ty về Các cột mốc quan trọng: Văn phòng mới của Hunan CTS!!  0

tin tức mới nhất của công ty về Các cột mốc quan trọng: Văn phòng mới của Hunan CTS!!  1